Stratégiai tervezés, üzleti tervezés, kockázatelemzés

Stratégiai és üzleti tervezés:

A stratégiai tervezés során a vállalkozás környezetéből, piaci és versenypozíciójából, a várható tendenciákból, valamint a cég belső adottságaiból, alapvető képességeiből indulunk ki. Adott szituációban és kihívásokra – a vállalkozás jövőképétől és küldetésétől függően – különböző stratégiák fogalmazhatók meg. Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik kialakult jövőképpel, küldetéssel, a stratégia kidolgozásának első lépcsőjeként kerül sor ezek megfogalmazására.

A jövőkép (vízió) a vállalkozás által felvázolt, kívánt jövőbeni állapotot tükrözi, míg a küldetés (misszió) a vállalkozás által a jövőben elérni kívánt célokat, betöltendő szerepeket, viselkedési normákkal kapcsolatos, emocionális töltéssel és felelősséggel bíró törekvéseket tartalmazza.

A stratégiai terv az alapstratégiákon és az általános célokon túlmenően a piaci pozícióra, az üzletágak, főbb tevékenységek fejlesztési irányaira, valamint a képességek, belső adottságok fejlesztésére vonatkozó célokat fogalmazza meg.

Az üzleti tervben kerülnek meghatározásra a stratégiai célok közül az üzleti terv időszaka alatt megvalósítandó konkrét célok, feladatok. Részletes számszaki bevétel-, ráfordítás- és eredményterv, mérlegterv, finanszírozási és cash-flow-terv kerül kidolgozásra.

A jövőkép, a küldetés, a stratégiai és az üzleti terv tartalma minden esetben az ügyfél szakembereivel közösen, velük egyetértésben kerül meghatározásra.

Kockázatelemzés:

Az üzleti tervben rejlő kockázatok feltárása, azok minimalizálása, továbbá a tervezési folyamatban rejlő hiányosságok meghatározása, azok orvoslása, annak érdekében, hogy az összeállított üzleti terv konzisztens és piaci adatokkal alátámasztott, racionális döntéseken alapuló legyen.