Szervezet- és működésfejlesztés, szabályozás

Szervezet átalakítás, szervezetfejlesztés: 

A szervezet- és működésfejlesztés során a külső, belső környezet a stratégia és a szervezet összhangjának megteremtésére törekszünk.

Ennek érdekében az általános stratégiai helyzetelemzés mellett a vállalkozás szervezeti és működési rendjének, a feladat és hatáskörök megosztásának vizsgálatára, a vezetési rendszer, ezen belül az információs rendszer és az érdekeltségi rendszer elemzésére kerül sor. A meglévő struktúra, vezetési módszerek és a környezet illeszkedésének vizsgálatát követően határozzuk meg a szervezet-átalakítási, fejlesztési irányokat.

A szervezetfejlesztés minimumszintje a szervezeti felépítésre tett alternatív javaslatokat jelenti, míg teljeskörű szervezetfejlesztés esetén az alapstruktúra mellett a feladat- és hatáskörmegosztás, a szervezeti egységek fő feladatai, a munka-kapcsolatok, a fő döntési pontok, az információs, az ellenőrzési, az érdekeltségi és a belső szabályzati rendszer alapelvei és felépítése is meghatározásra kerül.

Szervezet- és működésszabályozás: 

A szervezet- és működésszabályozás első lépése minden esetben a szervezeti és működési rendszer áttekintése, szükség esetén racionalizálása, fejlesztése.

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) kidolgozása során a struktúra, a munkamegosztás, a hatás- és felelősségi körök, valamint a döntési mechanizmusok szabályozása mellett a standard feladatok szabályozására és az egyedi, ad-hoc helyzetekben alkalmazható eljárások leírására törekszünk. A működésszabályozás során a vállalkozás működését folyamatokra, azokat pedig tevékenységekre bontjuk. A szabályozás kiterjed a működési folyamatok és tevékenységek leírására, azok kapcsolódására, input-output adataira, a tevékenységekért felelős szervezetekre és a döntési pontokra.

Igazgatósági, felügyelőbizottsági ügyrendek kidolgozása: 

A hatékony vállalatirányítás megteremtése érdekében, a transzparens és operatív döntéshozatal, továbbá a felelősségi szintek meghatározása céljából, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján dolgozzuk ki az adott társaság működéséhez legjobban igazodó ügyrendeket.