Üzleti értékelés, teljeskörű vagyonértékelés

A társaságokban való részesedés szerzés, illetve egy társaság feletti kontroll gyakorlásának kiinduló pontja az adott üzletrész, illetve részvények piaci értéke, valamint a működtetés során realizálható árfolyamnyereség és az elérhető osztalékbevétel nagysága.

Üzleti értékelés:

Az üzleti értékelés kiindulópontját a társaság piaci, stratégiai helyzete, valamint a vezetői által kidolgozott stratégia jelenti. Az üzleti értékelés során a vállalkozás jövedelemtermelő képessége alapján határozzuk meg a cég értékét, az üzletrész, illetve a részvények árfolyamát. Módszereink között kiemelt szerepet kap a hozamok és a cash-flow előrejelzése és a nettó jelenérték-számítás.

Vagyonértékelés:

A különböző társasági formák közötti átalakuláshoz, összeolvadásokhoz, szétválásokhoz, vagyonértékesítéshez és pótlólagos tőkebevonáshoz (hitelbiztosíték) kapcsolódóan válik szükségessé a társaság vagyonának részleges vagy teljes felmérése, értékének meghatározása. Eszközértékeléssel sor kerülhet egyes vagyonelemek értékelésére és a vállalkozás végelszámolási, felszámolási vagyonértékének meghatározására is.

Az eszközérték meghatározásához egy adott fordulónapi számviteli mérlegben szereplő könyv szerinti tételeket elemenként megvizsgáljuk, és az eszközök újrabeszerzési értéke, erkölcsi és fizikai avulása figyelembevételével meghatározzuk azok piaci értékét.

Az eszközértékelés eredményét könyvvizsgáló által auditált vagyonmérlegbe foglaljuk össze, amelyben feltüntetjük a könyv szerinti értéket és az átértékelési különbözetet is. A saját vagyon értéke az átértékelt eszközök és az idegen források különbözeteként adódik.